“Managed Hosting” nedir ?

Firmaların bilişim ile ihtiyaçları, firmaların büyüklüklerine ve bulundukları sektöre göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Takdir edersiniz ki, 20 – 30 kişinin çalıştığı bir tekstil firmasının bilişim konusundaki ihtiyaçları, benzer sayıda çalışanı olan bir turizm firmasından son derece farklıdır.

Fakat gene her firma, bir şekilde günlük kullandıkları yazılımlar için çeşitli ölçekte sunuculara ihtiyaç duymaktadırlar. Bazı firmalar sunucularını, kendi bünyelerinde tutmayı tercih ederken, bazıları da bir servis sağlayıcı ile anlaşıp, kiralama yoluna gitmeyi tercih etmektedirler.

“Managed Hosting” kavramı ise servis sağlayıcılardan sunucu kiralayan firmalar gözönüne alındığında ortaya çıkmaktadır. “Managed Hosting” hizmeti alındığı zaman, sadece boş bir sunucuyu kiralamış olmakla kalmaz, sunucunun yönetim hizmetini de servis sağlayıcıdan almaya başlamış olursunuz.

“Managed Hosting” hizmeti neden tercih edilmektedir ?

  1. “Managed Hosting” hizmeti, özellikle kendi IT personelini barındırma külfetine girmek istemeyen firmalar için çokça tercih edilen bir yöntemdir.
  2. Ofis içindeki ihtiyaçları karşılayacak IT personeline sahip olsa bile, sunucuları yönetecek kalifiye bir pesonelin maliyeti yerine, daha uygun maliyeti nedeni ile de firmalar “Managed Hosting” hizmetini tercih edebilmektedirler.
  3. Hatta kendi IT departmanına sahip firmalar bile, kendi IT personelinin yükünü azaltmak için bu hizmete yönelebilmektedirler.

“Managed Hosting” hizmetinin içeriği ile beraber fiyatı da değişiklik gösterebilmektedir. Hizmet antlaşmasına, yedeklerin alınması, sunucu üzerindeki servislerin ve programların düzgün çalışıp çalışmadığının kontrolü, yeni uygulamaların yüklenmesi ve bakımı, düzenli olarak güncellemelerin yüklenmesi v.b. maddeler eklendikçe, doğal olarak maliyet de yükselmektedir. Ama gene de özellikle ufak firmalar için bu maliyet, kalifiye bir IT personeli barındırmaktan daha ucuza gelmektedir.

Bir Cevap Yazın