Türkiyede İnternet Yasakları

İnternet kullanıcısı olan bizler, elbette Türkiyede çok konuşulan bir konu olan İnternet yasaklarını bir çok defa duymuşuzdur. İlk olarak 22 Ağustos 2011’de uygulanacağı söylenen ve daha sonra teknik sıkıntılar nedeni ile 22 Kasım 2011’e ertelenen filtreleme uygulaması genel hatları ile nedir?

Geçmişi aslında biraz daha eski olan bu uygulamanı temeli, 5651 nu’lu İnternet Suçları ile ilgili kanundur.

23 Mayıs 2007 tarihinde Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girmiş olan ve İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun, esas itibarı ile 22 Ağustos’un temelini teşkil etmektedir. Orjinaline “http://www.tk.gov.tr/mevzuat/kanunlar/dosyalar/5651 internetsuclari.pdf” adresinden ulaşabileceğiniz bu kanun temel olarak aşağıdakileri içermektedir:

  • Bu kanunun yaptırım mercii, Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Telekomünikasyon Kurumu, İletişim Başkanlığı’dır.
  • Bu kanun genel olarak intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucular, sağlık yönünden tehlikeli maddelerin temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar ve Atatürk’e hakaret içeren internet sitelerini yasaklı katagorisine almaktadır.
  • İnternet servis sağlayıcılar ve çalışanlarına internet bağlantısı sağlayan firmalar(yani kısaca her firma…), internet bağlantılarını kayıt altında tutma ve istendiği takdirde bu kayıtları verme konusunda sorumlu tutulmaktadır.
  • İnternet’e bağlanma hizmeti veren tüm firmalar(İnternet Servis Sağlayıcılar ve hatta İnternet kafeler) olşturulmuş olan yasaklı siteler listesini güncel tutup, kullanıcıları için bu yasakları uygulamak konusunda sorumlu tutulmaktadırlar.

İlk bakışta bütün bu yasaklar silsilesinin başlangıç noktası gibi gözüken 5651 kanununa aslında başka bir açıdan da bakmakta fayda vardır. Bu kanundan önce, İnternet Suçları ile ilgili doğru dürüst bir tanımlama yapılmamış olduğundan, işine gelmeyen siteleri kanundaki açıklardan faydalanarak defalarca kapattırma, zor durumda bırakma gibi çok gerekli işlerle ilgilenen şahısların önündeki kapı biraz kapanmış durumdadır.

Bütün bunlara rağmen Türkiye’de İnternet yasakları gibi bir gerçek vardır ve 5651 kanunu bunun önemli bir parçasıdır.

Günümüzde geldiğimiz noktada ise internet yasakları uygulanmaya devem etmekte ve önceki duruma göre bir değişiklik olmamış gibi gözükmektedir. Ama teknolojik altyapının güçlenmesi, aslında yasaklama yapılmasından ziyade insanların nerelere girdiğini devamlı gözlemleyen devasa bir veritabanı oluşturmakta. Ve bunun sonuçlarını görmek için ise henüz biraz erken…